Prevas

Prevas är marknadsledande inom inbyggda system och industriell IT och bidrar med innovationer som skapar tillväxt för sina kunder. De anlitas av företag som önskar utveckla IT-baserade smarta produkter, att utveckla och effektivisera sin tillverkning.

Prevas valde att samarbeta med Affärslogik för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vintern 2011/2012 startade samarbetet med ett analysarbete som klargjorde Prevas behov av verksamhetsanpassade lokaler.

Sökning, förhandling och kontraktsskrivning genomfördes och därefter höll Affärslogik i ombyggnationen av lokalerna och var projektledare för samtliga delar av genomförandefasen enligt Prevas kravspecifikation.

Ytorna är anpassade för såväl administrativt arbete i storrumslösning, mötesrum och med specialanpassade labbytor. Det generösa pentry och pausrummet fungerar som multirum med möjlighet till avkoppling, lunch och kaffepauser samt som mötesyta.

Lokalutformningen erbjuder stor flexibilitet för Prevas verksamhet.