Till toppen

SNS

SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle satt uppdelade i två byggnader och flera plan var inte ändamålsenligt för SNS-verksamheten. Lokalerna var också i behov av renovering.

Detta påverkade idéutbytet och därmed utvecklingen i organisationen. SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, är ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

SNS vill genom forskning, bokutgivning och möten bidra till debatt och rationella beslut i samhällsfrågor.

Bakgrund till att SNS sökte nya lokaler Verksamheten bedrevs i två fastigheter, belägna på varsin sida av Sköldungagatan. Byggnaderna innehöll flera, små våningsplan och detta, i kombination med att rumsindelningen i stort sett var oförändrad sedan byggnaderna användes som bostäder, gjorde att lokalerna inte var lämpliga för den verksamhet som bedrevs i dem.

SNS mål, både på kort och lång sikt, med att söka nya lokaler Uppdelningen i de två byggnaderna och flera plan var inte ändamålsenligt för SNS-verksamheten. Lokalerna var också i behov av renovering. Detta påverkade idéutbytet och därmed utvecklingen i organisationen.

Att flytta till mer ändamålsenliga lokaler skulle bidra till att;
* Personalen kan arbeta mer flexibelt
* Fler gemensamma projekt inom verksamheten
* Ökad samhörighet/"vikänsla"
* Bättre utnyttjande av gemensamma resurser

Förutsättningar
En av förutsättningar var att alla anställda skulle sitta i en öppen lösning, andra att lokalerna skulle rymma en hörsal för ca 100 personer med därtill hörande faciliteter som mingelyta och cateringkök samt ett kontor för ca 40 personer. Affärslogiks uppdrag var att ansvara för hela genomförandet med följande delprojekt.

Projektgrupp
Uppdraget startade med att projektgruppen RELOC bildades. Gruppen var sammansatt med personer från olika avdelningar som skulle framföra avdelningens behov. Här fanns det skilda behov och åsikter och efter ett antal möten med gruppen kom vi fram till en övergripande plan för hur kontoret skulle formas.

Den lokal som SNS skulle flytta in i var helt rå och då tidplanen var kort var vi tvungna att på kort tid ta fram lokalbehovet så att fastighetsägaren kunde anpassa lokalen. Byggnation Vi hade ett flertal byggmöten gällande anpassning av lokalen.

Med SNS behov av att få in 100 personer i en hörsal ställde det stora krav på hur lokalen skulle dimensioneras för kyla/ventilation samt flöden av personer. Med så många personer är det dessutom av största vikt att det finns nödutrymning i de fall brand skulle uppstå.

Miljö/inredning
RELOC-gruppen tog fram behoven och med det som bakgrund valdes en gemensam arbetsplatsmöbel. Arbetsplatser till en öppen planlösning bygger på konformitet och samtliga arbetsplatser utrustades med elbord, bordsskärm, förvaring, kontorsstol och arbetsplatsbelysning.

Ett antal förvaringar på hjul placerades så att ett flertal funktioner kan dela på dessa. Teknik Samtidigt med arbetet om hur kontoret skulle formas arbetades det fram en kravspecifikation om hur telefonin skulle stödja SNS arbete. Multimaskiner ersatte tidigare kopiatorer, skrivare och faxar.

Hörsalen har utrustats med den senaste tekniken och den är sammankopplad med utrustning som finns i mingelytan och receptionen. Flytt av kontor Flytten genomfördes under en junihelg och personalen kunde måndag morgon börja arbeta i de nya lokalerna.

Avetablering av de gamla lokalerna
De gamla lokalerna skulle tömmas på kvarvarande inventarier vilket var ett omfattande arbete.

Hur blev det?
* Att arbeta i en öppen yta har för de anställda skapat nya arbetssätt och kommer fortsättningsvis ge fler möjligheter till utveckling i verksamheten.
* Med de tekniska lösningarna har SNS uppnått effektivitet vilket gör att de står väl rustade för framtiden.
* Kontoret som helhet stödjer SNS verksamhet.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00