Från analys till färdigt resultat!

name="Stor-Bild"

Så här arbetar Affärslogik för en bättre arbetsmiljö

I analysen möter vi och samtalar med de personer som har ledande befattningar i ditt företag. Vi tar reda på verksamhetens mål, organisation, arbetsflöden och kultur.

All information sammanställs i en handlingsplan med syfte att på bästa möjliga sätt göra lokalen till ett optimalt verktyg för ditt företag.


Genomförandet i två delprojekt


Om vi kommer fram till att lokalerna idag inte stödjer verksamheten, blir nästa steg att anpassa och utveckla befintliga lokaler, alternativt söka nya. Vi delar in genomförandet i två delprojekt. 

Ett med inriktning på hur personalen ser på arbetsflöden, arbetsmiljö, funktionskrav, inredning, teknik och allt annat som påverkar det dagliga. 

Arbetet sker ofta i grupp tillsammans med någon av oss som projektledare. Målet är att involvera personalen i huvudfrågan och skapa insikt om de förändringar som ska genomföras. 

I den del vi kallar anpassning agerar vi projektledare och ansvarar för kontakter, med hyresvärden. 

Vi håller i byggnation, möbelinköp, it-lösningar, nätverk och omflyttningar. Är det gemensamma beslutet att det är ny lokal som ska sökas, tar vi fram alternativ.

Vi är med vi hyresförhandlingar och driver fram bästa möjliga lösning både funktionellt och ekonomiskt.