Till toppen

Informationsteknik Scandinavia

Under hösten 2016 kom Affärslogik i kontakt med Informationsteknik som då hade beslutat att de ville se över alternativa lokaler på marknaden. De sökte en samarbetspartner som kunde driva och genomföra de frågeställningar som blev aktuella inför lokalförändringen. Vårt samarbete började med ett sökuppdrag.

Bland de lokaler vi presenterade för Informationsteknik fanns en visionsbild på en planerad nyproduktion och man skrev kontrakt på hela ytan vilket motsvarade ca 1600 kvm fördelat på både kontor och lager. Eftersom huset inte var byggt hade Informationsteknik stora möjligheter att påverka utformningen av fastigheten. I lokalen planerades för både markport och lastkaj samt ett kontor med ca 30 arbetsplatser.

Affärslogik representerade Informationsteknik vid samtliga byggmöten gentemot fastighetsägaren och säkerhetsställde att byggnationen gick enligt tidplan och vad som var överenskommet i kontraktet. Som projektledare ansvarade vi för inredningskoncept, möbler, flyttprojektledning samt fasadskyltar. Efter önskemål från Informationsteknik såg Affärslogik över möjligheterna att bygga både squashhall och gym i fastigheten. Efter fastighetsägarens godkännande tog vi in ett företag specialiserade på byggnation av squashhallar. Vid inflytt hade idén realiserats och både squashhall och gym fanns att tillgå personalen.

Patrik Camp, VD, Informationsteknik Scandinavia AB:

"Affärslogik var ett bra stöd för oss vid val av ny lokal, vi fick hjälp med kontraktsförhandling, byggmöten, val av inredning och själva flytten. Mirjam gjorde även en budget åt oss som vi kunde luta oss mot. Vi kände oss trygga under hela processen som varade i över ett år. Vi kan varmt rekommendera Affärslogik och Mirjam."

 
Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00