Mekonomen
– Mekonomen
Till toppen

Mekonomen

Mekonomen ska med inovativa koncept, hög kvalite och en effektiv logistikkedja erbjuda konsumenter och företag lösningar för ett enklare BilLiv.

Mekonomens ledning hade beslutat att lämna det gamla kontoret då det inte längre var ändamålsenligt för organisationen. Affärslogik kopplades in som projektledare när Mekonomen undertecknat hyresavtalet.

Affärslogiks uppdrag har bland annat omfattat lokalens planering och utformning, byggprojektledning, rekommendation och inköp av möbler och inredning, framtagande av lokalens färgsättning, planering och installation av nätverk och AV-utrustning, ljussättning av loungen - glaskuben, logistikarbete gällande inleveranser av nya inventarier samt flyttsamordning.

Det nya arbetssättet innebär att alla arbetsplatser är placerade i en öppen planlösning med arbetsplatser, samtals- och mötesrum.

Tidplanen för att projektleda omlokaliseringen för huvudkontoret och dess 120 medarbetare var 7 månader.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00