Till toppen

Quesada Kapitalförvaltning

En för stor lokal kan hindra en organisation från att fungera optimalt och är heller inte kostnadseffektiv. När Affärslogik träffade kapitalförvaltningsföretaget Quesada hade de behov av en ny lokal som bättre främjade det nya arbetssättet som ledningen ville implementera. Resultatet av våra diskussioner var att vi skulle göra ett sökuppdrag där Quesada skulle gå från ca 1000 kvm till närmare 500-700 kvm.

I vår presentation av lokaler låg samtliga innanför tullarna men utspridda från Östermalm till Kungsholmen där Quesada valde att gå vidare med en lokal på Fleminggatan. I den befintliga fastigheten byggde fastighetsägaren på ytterligare två våningar och Quesada skrev avtal på en lokal med egen terrass högst upp i fastigheten. Affärslogik medverkade i hyresförhandlingen gentemot fastighetsägaren.

I vårt fortsatta uppdrag arbetade vi med att säkerställa samordningen mellan alla delprojekt som fanns i genomförandeskedet och den parallella ombyggnadsprojekteringen samt ombyggnation för anpassningar. I detta projekt handlade det om allt från flyttlogistik till möbelinköp. Vi samarbetade med en arkitekt som tog fram ett helhetskoncept vad gäller möbler och inredning. Efter samtal med Quesada kom vi fram till att lokalen skulle inspireras av New York och Toscana vilket har satt en tydlig prägel i lokalen genomgående med bl.a. betonggolv, tegeltapeter och svarta väggpaneler/dörrar.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00