• name="Slider"
  Verksamhetsanpassade kontor Vi på Affärslogik arbetar med att verksamhetsanpassa kontor, befintliga eller nya spelar ingen roll. Huvudsaken är att det blir rätt lokal för din verksamhet. Vi lyssnar, analyserar, samarbetar, föreslår och genomför.
 • name="Slider"
  Projektledning för befintliga och aktivitetsbaserade kontor Affärslogik antar utmaningen, inget uppdrag är för litet eller stort. Ofta är det de små detaljerna som avgör om ett kontor fungerar eller inte.
 • name="Slider"
  Flyttprojektledning Affärslogiks gedigna kunnande om ett kontors uppbyggnad, struktur och funktion har bidragit till att många företag sparat mycket pengar, gjort bättre affärer och ökat trivseln på arbetsplatsen avsevärt.
 • name="Slider"
  Change Management Ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå förändring hos medarbetare, team och organisationer. Detta sätt möjliggör en förändring från ett rådande nuläge till ett önskat. Förändringen kan t.ex. vara ett nytt beteende hos medarbetarna eller ur ett affärsperspektiv en ny affärsprocess eller teknologi.

Projekt- & förändringsledning

Projekt- och förändringsledning för rätt lokaler, bättre affärer och ökad trivsel. Med Affärslogik får du en personlig kontakt i alla faser och drar nytta av samlade krafter från vårt gedigna nätverk.

Förändringsledning, även kallat Change Management, är ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå förändring hos medarbetare, team och organisationer. Det kan handla om ett nytt agerande hos medarbetarna, en ny affärsprocess eller uppdaterad teknologi.

Anlita oss för projektledning när du vill anpassa befintliga eller nya kontorslokaler till din verksamhet. Vi har fokus på din verksamhet när vi samordnar och genomför ett projekt. Inget uppdrag är för stort, inget är för litet.

Flyttprojektledning i din stad

Vi åtar oss flyttprojektledning för företag i Stockholm och övriga delar av landet. Med vår projektledning blir er kontorsflytt effektiv och smidigt samordnad.

Affärslogik har sedan starten 1993 bidragit till att många företag sparat pengar, gjort bättre affärer och ökat trivseln på arbetsplatsen.

Varmt välkommen att kontakta oss!