name="Stor-Bild"

Bättre arbetsmiljö med genomtänkt inredning

Vad är en bra arbetsmiljö? Ska medarbetarna sitta i öppen planlösning eller cellkontor eller är en aktivitetsbaserad arbetsplats mer logisk? Hur inreder man för en bättre arbetsmiljö och vem bestämmer i slutändan hur de gemensamma ytorna ska se ut? Vilka kontorsmöbler är lämpligast och hur ska de placeras? Visst finns det mycket att tänka på kring inredning. Stort som smått kan göra betydande skillnad för arbetsklimatet. Kanske saknas inte idéer, men väl tid, utrymme och överblick. Med vår hjälp kan önskemålen bearbetas och omsättas i ett genomförbart projekt. 

Tillsammans med dig som uppdragsgivare tar vi fram ritnings- och inredningsförlag för hela kontoret, både arbetsplats och offentliga ytor. 
 

Aktivitetsbaserade kontor & arbetsplatser 

Allt fler företag väljer idag aktivitetsbaserade kontor och arbetsplatser. Det handlar om att anpassa sin arbetsmiljö till den teknik vi har idag och ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Många på kontor ägnar sig mindre åt enskilt arbete och mer åt telefon, e-post och möten. Utvecklingen har fört med sig rörlighet och flexibilitet: arbetsuppgifterna får styra var vi arbetar.  

Vi levererar ingen generell lösning, utan fokuserar på ditt företags specifika krav och behov. Hur ser det ut hos er idag, vilka utmaningar ligger framför er? Med Affärslogik säkrar du en genomtänkt process och får en lika erfaren som engagerad personlig kontakt. 

Varmt välkommen att kontakta oss klicka här - låt höra vad vi kan göra för din verksamhet.