name="Stor-Bild"

Sök nya lokaler till verksamheten

Hög tid att söka nya lokaler? Vilka behov är viktiga i din organisation? Vi tar reda på era förutsättningar och tar fram förslag på kontorslokaler som är bäst lämpade till verksamheten. Tillsammans utvärderar vi alternativen och kommer fram till vilken lokal som stödjer ditt företags arbetssätt på bästa vis.

Utifrån en noggrant utvecklad arbetsmodell kan vi på Affärslogik hjälpa dig ordna exempelvis rumslösning, öppna landskap eller ett aktivitetsbaserat kontor. Naturligtvis levererar vi ingen generell lösning utan utgår från hur din verksamhet fungerar och vilka utmaningar ni möter nu och framöver. 

Med Affärslogik får du som ska söka lokal en erfaren och engagerad partner som kan ställa upp i alla faser. Vi har tillgång till ett professionellt nätverk inom alla relevanta områden. Du behöver bara ha kontakt med oss.

Kontorslokaler anpassade till din verksamhet

Visst finns en hel del att tänka på när det kommer till kontorslokaler. Ofta saknas inte idéer och önskemål, däremot möjlighet att realisera dem på ett effektivt sätt.

Är du del av en stor organisation eller ett mindre företag? Våra tjänster för organisationsförändring är tillgängliga för alla. Ta del av vårt kunnande om ett kontors uppbyggnad, struktur och funktion. Säkra en genomtänkt process, välgrundade beslut, god planering och löpande information.  

Varmt välkommen att kontakta oss klicka här idag.