Mantex

Mantex

De flesta hyreskontrakt tecknas idag på mellan 3-7 år vilket innebär att lokalbehovet högst troligt kommer se annorlunda ut när hyresavtalet går ut. När det var dags för Mantex att se över sin nuvarande lokal fick Affärslogik uppdraget att företräda dem.

Under hösten 2018 inledde Affärslogik ett samarbete med börsnoterade Mantex som då satt i för stora lokaler. Vi påbörjade ett sökuppdrag och tittade efter alternativa lokaler. Resultatet blev en lokal i samma fastighet. Efter hyresförhandlingen fick Affärslogik fortsatt uppdrag att leda förändringsarbetet från gammal lokal till ny och därtill projektledning.

Under våren 2019 medverkade Affärslogik som byggprojektledare där vi delvis kontrollerade att lokalanpassningen fortgick enligt överenskommet avtal.

I detta projekt var det av stor vikt att kvalitetssäkra att el- och ventilationskrav uppfylldes så att verksamheten med “ren- och smutslabb” samt blyrum kunde driftsättas i anslutning till flytten. Andra områden i projektet som Affärslogik ansvarade för var flytt- och ombyggnad av blyrum, säkerhet, datakablage, inköp av möbler och inredning, flytt till den nya lokalen samt avveckling av den gamla lokalen.

Ansvarig: Mirjam Adler

 

Säkra kvalitetskrav på el och ventilation i ny lokal