name="Stor-Bild"

Tjänster för organisationsförändring

Vi följer en noga utvecklad arbetsmodell. Ett pussel där alla bitar måste gripa tag i varandra och bilda den helhet vi tillsammans eftersträvar.

Vi hjälper dig med:
Hyresförhandling, byggnation, söka lokaler, IT/Tele infrastruktur, miljö & inredning, säkerhet, logistik/flytt, ekonomi, tidplan personalmedverkan och organisation.