Organisation

Vi anlitas när man vill tänka nytt eller skräddarsytt.

Förändringar av arbetsmiljön tar tid och kraft från den dagliga verksamheten. Våra konsulter planerar tillsammans med er utifrån era förutsättningar och organisation. Ni har en och samma kontaktperson genom hela processen. Vi skapar en plattform för hur ni ska mötas och arbeta på kontoret och lägger stor vikt vid hur er organisation verkar i dagsläget. Samtidigt tar vi hänsyn till de krav som framtiden kan komma att ställa på arbetet.

Med Affärslogik vid er sida minimeras belastningen för er och ert företag och ni kan lugnt fokusera på kärnverksamheten. Resultatet blir en smidig process där ni kan fokusera på det dagliga och parallellt följa projektets framfart – utan att verksamheten behöver drabbas av driftstörningar.

 

Personalmedverkan 

Gör gärna personalen delaktig i processen.

Varje förändring av verksamheten riskerar att gå ut över de anställdas engagemang. Alla människor reagerar olika på förändring, vissa vill vara involverade i det praktiska arbetet medan andra bara behöver känna att de är informerade. Tillsammans med er som uppdragsgivare ser vi till att era medarbetare är engagerade i projektet i den utsträckning som önskas.

Våra konsulter är vana vid att låta medarbetare medverka på en nivå som passar respektive process. På så vis skapas en positiv känsla och ökad förståelse inom hela företaget, något som gynnar såväl arbetsklimat som engagemang.

Vår process formas av era önskemål, behov och framtids-
visioner

Se fler av våra tjänster

Vill ni veta mer om denna tjänst?

Kontakta oss eller fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.

*” anger obligatoriska fält