Guide: hyresavtal med krav på säkerhet  

Guide: hyresavtal med krav på säkerhet  
februari 9, 2023 NOEGO

Kontorslokalen är perfekt för er verksamhet, läget likaså. Nu är det dags att se över hyreskontraktet. Sannolikt kräver hyresvärden någon form av garanti eller säkerhet i avtalet, kapital som förvaltas under den tid som hyreskontraktet gäller.  Här går vi igenom skillnaden mellan de vanligaste säkerheterna när du hyr en kontorslokal för din affärsverksamhet: bankgaranti, depositionsavgift, hyresgaranti och moderbolagsborgen.

Bankgaranti när du hyr kontorslokal

Bankgaranti innebär att er bank går i borgen för ert åtagande mot hyresvärden, upp till ett fastställt belopp. Oftast motsvarar garantibeloppet ett antal månadshyror, men kostnaden är många gånger en förhandlingsfråga. Hyresvärden vill ha så hög säkerhet som möjligt, medan en mindre garanti sänker kostnaden för hyresgästen. Banken tar fram ett kostnadsförslag utifrån en riskbedömning efter kreditbedömning.

Vad kostar det? För att banken ska gå med på att ställa ut en bankgaranti måste ni som gäldenärer skriva under en motförbindelse, där ni förbinder er att ersätta banken för vad den kan behöva ersätta hyresvärden med. Ni betalar också en årlig garantiprovision samt expeditionsavgift. Kostnaden är vanligtvis mellan 1 och 5 % av bankgarantibeloppet.

Hyresvärden kräver en depositionsavgift 

En depositionsavgift är en summa pengar som ni lämnar som säkerhet till hyresvärden under hyresperioden, utöver hyran. Efter avtalets utgång får ni tillbaka avgiften, förutsatt att lokalen är i godtagbart skick. En deposition är en av de vanligaste formerna av säkerhet och enklare att överblicka än bankgaranti.

Hur stor avgift pratar vi om? Upp emot sex månadshyror är vanligt, men för ett företag kan det handla om många tiotusenlappar. Var noga med att se över kontraktet. Inte sällan måste ni själva ansöka om återbetalning av depositionen när avtalet upphör och ni flyttar ut.

Vad är hyresgaranti och hur funkar det?

En hyresgaranti är ett sätt att garantera hyresvärdens säkerhet, utan att ert företag behöver låsa in kapital. I stället kan ni använda likviderna till att utveckla er verksamhet.  Hyresgaranti är en försäkringsprodukt, där premien baseras på ert företags riskprofil. Den ersätter hyresvärden för obetalda hyror samt skadestånd om ni går i konkurs.

Får hyresgästen alltid tillbaka pengarna? Hyresvärden ska förvalta garantin ansvarsfullt och har inte rätt att använda den för att täcka egna kostnader. Garantin ska återbetalas till er när kontraktet löper ut och ni har betalat sista hyran, såvida lokalen inte har utsatts för onormalt slitage.

Moderbolagsborgen

En annan säkerhet är moderbolagsborgen eller moderbolagsgaranti. I detta fall finns inga krav på kapitalbindning, kräver oftast att ert moderbolag förfogar över ett mycket stort kapital.

På Affärslogik har vi stor erfarenhet av hyresförhandling och hyresavtal. Kontakta oss när ert företag är i behov av lokaler anpassade för er verksamhet, så kan vi bistå er.