Tekniken på framtidens kontor

Tekniken på framtidens kontor
december 16, 2021 NOEGO

Moderna kontor präglas av tekniska framsteg. Vi har sagt farväl till klumpiga stationära datorskärmar, telefax och sladdar i mängder. Pandemin har dessutom påskyndat digitaliseringen enormt, med helt nya arbetssätt och förändringar, som flexibla kontor, hybridmöten och högre krav på säkerhet. Den tekniska utvecklingen går i så rask takt att man nästan vänder sig om och undrar om man hänger med. Frågan är: Hur ska man göra för att anpassa sitt kontor på bästa sätt?

Till att börja med är det en sak som inte har förändrats – och det är vad som definierar en bra arbetsplats. Som vanligt handlar det om ett samspel mellan arbetsplatsen, tekniken och medarbetarna. Därmed är det viktigt att vi ser till de behov som finns samtidigt som vi förhåller oss till framtiden. Att spontant byta teknisk lösning på kontoret är däremot inte att rekommendera, utan det gäller att grunda det i en tydlig strategi. Det är just precis det vi på Affärslogik har kunskap och erfarenhet av.

Till vår kund FAST2 Affärssystem har vi i samband med omlokalisering hjälpt till med nyinstallation av mötesrumsteknik med skärmar, projektorer, ljud och kameror.

– Målet var att ha en välfungerande och lätthanterlig teknik. Affärslogik hjälpte oss att välja mellan olika alternativ. Idag fungerar det bra och vi är nöjda. Det är lätt att koppla upp sig samt få i gång ljud och bild. Jag upplever att de har varit lyhörda och gjort installationer som varit förenliga med våra behov, säger Linus Holmqvist, Ekonomichef på FAST2.

En annan kund vi hjälpt i frågan om teknik är Hypergene. I samband med att vi gjorde en lokalanpassning har vi uppdaterat alla mötesrum med ny och trådlös teknik. 

– Vi har sedan länge arbetat med videomöten. Men trots en tidigare övergång från Skype till Teams upptäckte vi att befintlig utrustning inte mötte de krav som uppkommit under pandemin. Genom Affärslogik fick vi tillgång till expertis som bistod i valet av ny lösning. Det resulterade i en uppdatering av all teknik i våra många mötesrum. Vi har numera dessutom ett större rum för kundevent med utrustning för både hybrida möten och livestreaming med rätt bild, ljud och ljus, säger Jonas Persson, CFO på Hypergene.

Enligt oss på Affärslogik har ett smart kontor väl genomtänkta helhetslösningar även när det kommer till tekniken. Vi anser att det är en förutsättning för att både kunder och anställda ska trivas på arbetsplatsen. Förutom det, att man med rätt tekniska lösningar kan uppnå produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Det som är avgörande för dagens digitala arbetssätt är att tekniken är enkel att använda och fungerar som den ska. Det ska vara lätt för både medarbetare och besökare att koppla upp sig i ett videomöte, utan att behöva kontakta en supportfunktion.

Och en sak får man såklart inte glömma. Tekniken ska inte bara vara snygg och fungera utan även passa verksamhetens behov.