Hyresgästerna Region Stockholm

Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen var i behov av ett kontorsbyte och Affärslogik fick i uppdrag att vara med i hela processen från ax till limpa. I mars flyttade organisationen till ett mindre, mer flexibelt kontor. Den nya lokalen har verksamhetsanpassats helt och hållet och nu blivit en mötesplats för medarbetarna.

Flytten blev till Arenavägen 63, en armlängds avstånd från det tidigare kontoret. Affärslogik har varit med under hela förloppet, från hyresförhandling till nyckelfärdigt kontor. Tillsammans togs även beslut i en styrgrupp som var involverad under hela processen, där man gick igenom eventuella behov och önskemål. Resultatet blev en mer yteffektiv lokal, anpassad till dagens arbetssätt. Med en blandad planlösning kan personalen röra sig mer fritt och sätta sig där det passar bäst för dagen.

– Till en början var vi lite osäkra på om vi skulle rymmas, men nu har vi till och med plats över. Idag är alla jättenöjda. Affärslogik har varit tydliga med vad man kan förvänta sig och varit behjälpliga i alla faser, levererat på utsatt tid och återkopplat jättesnabbt vid förändringar, säger Bo Linder, HR-chef på Hyresgästföreningen.

Bakom varje moment ligger väldigt mycket arbete till grund, som både kräver tid, kunskap och erfarenhet. Affärslogik har varit med i alla moment som en flytt innebär, som analys, hyresförhandling, tidplan, budget, varit med i styrgruppen, projektgrupper, byggmöten, flyttplanering och avvecklingsplanering.

Förutom verksamhetsanpassning vad gäller arbetsmiljö i form av möbler, inredning och yta har även tillgänglighet varit viktigt i projektet. För att kontoret ska vara så tillgängligt som möjligt för alla, har man haft en tillgänglighetskonsult på plats. Detta för att se till att kontoret är anpassat vad gäller exempelvis trösklar och mattor, så att alla enkelt kan förflytta sig.

– Ett projekt av denna komplexitet kan man inte sköta på egen hand, man måste ta hjälp av externt folk som kan det här och som har erfarenhet av alla delar. Det är alldeles för mycket detaljer att hålla reda på, säger Bo Linder.

Att större lokaler inte är synonymt med bättre är tydligt. Efter ett smidigt samarbete sitter Hyresgästföreningen nu i ett verksamhetsanpassat och mer ändamålsenligt kontor, både fysiskt och digitalt. Det nya, mindre kontoret har blivit en dynamisk samlingsplats – och kanske ett praktexemplar på hur framtidens kontor kan se ut.

– Vi gör det här varje dag och har gjort närmre tusen uppdrag sedan 1993. För en lyckad flytt krävs erfarenhet och kunskap, att man ser till konsekvenser och förstår helheten, alltifrån hur saker fungerar tekniskt till rent estetiskt, säger Abbe Adler, VD på Affärslogik.

Ansvariga: Abbe Adler & Niklas Bergquist

”Från
kontor till mötesplats”