Tessin Nordic

Tessin Nordic

När Affärslogik och crowdfundingföretaget Tessin Nordic startade samarbetet fanns ett stort behov av en ny lokal. En hög tillväxttakt resulterade i att Tessin växte ur sin lokal på Kungsgatan vilket bland annat begränsade företagets möjligheter att rekrytera ny personal. Affärslogik fick i uppdrag att söka en lokal som motsvarade Tessins behov både i nutid och framtid. Den nya adressen blev Olof Palmes gata, en omomsad lokal med förutsättningar att på ett bättre sätt stödja verksamheteten och göra lokalen till ett optimalt verktyg.

När Tessin hade bestämt sig för att gå vidare med lokalen var Affärslogik Tessins ombud vid hyresförhandlingar gentemot fastighetsägaren. Med vår erfarenhet kan vi se till att hyresnivån och innehållet i hyreskontraktet vad gäller exempelvis ventilation, ljus och ljud är rätt för verksamheten.

Affärslogik var Tessins projektledare i implementeringen av det nya kontoret vilket innefattade bl.a. att representera Tessin vid byggmöten, detta för att säkerhetsställa att lokalen utformades enligt hyreskontraktet. Vi tog tillsammans med en arkitekt fram ett helhetskoncept för lokalen både gällande utformning och inredning. Vi ansvarade för inköp av möbler, larm och lås, datakablage m.m. Affärslogik var också ansvariga för den fysiska flytten med samordning så att allt från möbler, växter och kaffemaskiner fanns på plats i den nya lokalen i tid till inflyttningen.

Ansvarig: Mirjam Adler

Hög tillväxt krävde ny lokal