5 frågor till Roland, VD på Origo Group

5 frågor till Roland, VD på Origo Group
december 1, 2022 NOEGO

Öppna kontorslandskap som går i linje med varandra – så såg behovet ut hos Origo Group i Stockholm, Göteborg och Linköping efter en sammanslagning av flera bolag. Här beskriver Roland Gustavsson, VD på Origo, samarbetet med oss.

Varför valde ni oss som partner?

– Projektledare Mirjam tog kontakt med mig för två, tre år sedan. Vi valde att samarbeta med Affärslogik eftersom hon var mycket mer engagerad och framåt än konkurrenterna vi talat med.

Vilka har fördelarna varit med att jobba med oss?

– Med er hjälp har omlokaliseringarna underlättats och vi har uppnått ett riktigt bra resultat, utan att behöva ta tid från vår egen verksamhet.

Hur har samarbetet sett ut i stort?

– I huvudsak har det varit samma upplägg för alla lokaler. Vi har hittat lokaler på egen hand varpå Affärslogik har bistått med hyresförhandling, agerat hyresgästombud och projektledare. Ni har varit totalleverantör av säkerhet, nätverk och inredning, hjälpt oss med tid, budget och planering, utformning av lokalerna, möblering och mer.

Av vilken anledning behövde ni flytta?

– Då Origo Group består av flera bolag som slagits ihop var vi i behov av att anpassa kontoren. Vi ville att samtliga kontor skulle ha öppna kontorslandskap och gå i linje med varandra.

Hur blev resultatet?

– Alla lokaler är ljusa, välkomnande och anpassade efter vår organisation!