5 snabba med Jonas, CFO på Hypergene

5 snabba med Jonas, CFO på Hypergene
november 25, 2021 NOEGO

Vi ringde upp vår kund Jonas Persson, CFO på Hypergene, för att ställa fem snabba frågor om vårt samarbete och verksamhetsanpassning av deras kontor.

Varför valde ni Affärslogik som partner?

– Jag har tidigare arbetat med Affärslogik och Abbe på mitt föregående arbete, där han bland annat hjälpte till med hyresförhandling, flytt till nya lokaler och inredning. Eftersom jag var väldigt nöjd kändes det naturligt att ta kontakt med dem igen. Affärslogik är det lilla familjeföretaget där man inte bollas runt och med konsulter som är experter på sina områden.

Vad har Affärslogik hjälpt till med?

 – Våra tre större kontor belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö, behövde alla coronaanpassas gällande utformning av lokal, mötesrum och teknik. Affärslogik hjälpte oss att coronanapassa till mer aktivitetsbaserade kontor med färre skrivbord, fler mötesrum, små hubbar för mindre teamsmöten och telefonsamtal samt ett större rum med riktigt bra teknik för bland annat kundevent. Tekniken på samtliga kontor uppdaterades och styrdes om från Skype till Teams. De skötte även hyresförhandling av vårt Stockholmskontor.

Vad hade ni för utmaningar inför projektet?

– Vi behövde omförhandla vårt hyreskontrakt för Stockholmskontoret. Förutom det har vi även höga krav vad gäller vår inredning och design på alla kontor, som vi ville behålla även efter coronaanpassningen.

Vad har varit fördelarna med att jobba med Affärslogik?

– Alla våra tre större kontor har samma design och känsla. Det var viktigt för oss att den känslan skulle bestå. Affärslogik satte ihop en styrgrupp med några från deras arbetsteam och från Hypergene. Vi samarbetade hela vägen, både för att behålla samma design och känsla men även för att kunna ta snabba beslut.

Hur fungerar ert kontor idag?

– Vi håller på och återgår till att vara på kontoret. Målet är att man ska vara på plats på kontoret eller hos kund majoriteten av arbetsveckan. Med våra förändringar så hoppas vi att folk ska tycka om att komma till jobbet, att det är skönt att ha tillgång till bra teknik, rum att mötas och arbeta tillsammans i.