Kontorets roll i en digital värld

Kontorets roll i en digital värld
november 17, 2021 NOEGO

Pandemin förändrade drastiskt våra arbetssätt, omvandlade fasta arbetsplatser till hemarbetsplatser och fysiska möten till digitala. Det nya normala, det så kallade hybridkontoret har växt fram – en mix av distansarbete och kontorsarbete.

När framtidens arbetsplats utvecklas är det viktigt att vara medveten om hur man ska göra för att bevara den viktiga plats som kontoret är. Något man kan ha med sig är den stora frågan: Hur ska man förhålla sig till det moderna arbetslivet för att det virtuella kontoret inte ska ta över?

För att det inte ska hända måste man ha betydelsen av kontoret i ständig åtanke. Det sociala livet som det för med sig är bara en av många faktorer. Sociala interaktioner är inte bara trevligt, utan viktigt i fråga om att göra ett bra jobb och utvecklas.

Ny forskning från Karolinska Institutet lyfter fram riskerna som tillkommer när folk får bestämma vart de ska arbeta. Det som styr folk i valet är vad som pågår på kontoret och vad man kan räkna med när man kommer dit. För många kan det bli ett socialt dilemma och en fråga om tid, ork samt transportkostnader. Det blir en ond spiral – man tänker på vad de andra kommer att göra och väljer att jobba hemifrån på grund av ovetskap om kollegorna är på plats. Samtidigt som många faktiskt vill kliva ur den digitala världen och vara på kontoret några dagar i veckan. Med andra ord blir risken att organisationer lägger över en för stor del av beslutet på enskilda individer. Konsekvensen kan bli att den magiska dynamiken försvinner och att det i stället slutar upp i ett virtuellt kontor.

Så, hur ska man undvika detta? Allt handlar om att skapa en attraktiv arbetsplats, eller snarare mötesplats. För att skapa en attraktiv sådan gäller det att göra kontoret till en plats som människor vill komma till. Där det händer roliga och viktiga saker kombinerat med en inbjudande miljö. Ett kontor som är anpassat efter organisationen och medarbetarnas behov. Något som Affärslogik kallar för verksamhetsanpassning ­– där copy-and-paste ersätts av skräddarsytt, med alltifrån planering till genomföring och uppföljning av infrastruktur, teknik, mötesytor, ergonomi, belysning, ljud, individuella och sociala ytor.

Om man vill lyckas attrahera befintliga och nya medarbetare till kontoret krävs det just det – hänsyn till de behov som finns. Och till sist. Vetskap om att en och samma lösning inte passar alla.