5 viktigaste delarna i ett avtal

5 viktigaste delarna i ett avtal
januari 24, 2022 NOEGO

Vilka är de fem viktigaste delarna i ett avtal?

Hyresavtal

Här finns information som avtalad hyra, avtalslängd och yta.

INDEX/KPI

Hyran justeras vanligen årsvis utifrån KPI (Konsumentprisindex).

Särskilda villkor

En bilaga där lokalens prestanda samt övriga tillkommande kostnader presenteras.

Rums- och teknisk beskrivning

Förklarar utförandet av lokalen övergripande och specifika behov. 

Ritning

Den som visar utformning av lokalen.

Hör av dig till oss om du vill diskutera ert avtal eller veta mer om våra andra tjänster.