5 snabba med Linus, Ekonomichef på FAST2

5 snabba med Linus, Ekonomichef på FAST2
januari 17, 2022 NOEGO

Vi ringde upp vår kund Linus Holmqvist, Ekonomichef på FAST2, för att ställa fem snabba frågor om deras kontorsflytt och verksamhetsanpassning med uppdaterad mötesrumsteknik.

Vad hjälpte Affärslogik er med?

– Affärslogik har bistått oss i flytt, byggprojektledning för färdigställande och verksamhetsanpassning av lokal, med exempelvis nya möbler och inredning, mötesrumsteknik och säkerhet.

Kan ni ge ett detaljerat exempel på vad Affärslogik bistått er med?

– I samband med flytten skaffade vi ny teknik. Vi fick hjälp med nyinstallation, val av mötesrumsteknik i form av skärmar, projektorer, ljud och kamera.

Vad hade ni för önskemål vad gäller tekniken?

– Vi ville ha en välfungerade och lätthanterlig teknik. Nu är det enkelt att koppla upp sig och få i gång ljud samt bild. De har gjort installationer förenliga med våra behov.

Varför valde ni Affärslogik?

– Vi kände till Affärslogik sedan tidigare samarbete. Om vi hade skött allt på egen hand hade processen tagit längre tid och inneburit fler svårigheter.

Hur fungerar ert kontor?

– Vi har haft högt ställda förväntningar från början och vi upplever att Affärslogik levt upp till dessa. Varje gång vi jobbat med Affärslogik och Mirjam har vi varit nöjda. De har varit lyhörda för våra behov.