Det nya normala

Det nya normala
juni 23, 2021 NOEGO

Allt fler medarbetare återgår till kontoret. Många verksamheter börjar redan nu fundera på vilket sätt man bäst nyttjar sina lokaler, stödjer nya arbetssätt och vad man ska göra för att få medarbetare att komma till kontoret. För Affärslogik står det klart att det gäller att tänka nytt.

Kontoret består – och kommer i framtiden att vara ett viktigt alternativ till att arbeta hemifrån. Hybridarbetsplatser blir i större utsträckning vanligare och kontoret kommer att övergå till att bli en mötesplats snarare än en arbetsplats. Fokus blir på social gemenskap som i sin tur stärker teamkänslan.

Idag och framöver ställs högre krav på kontoret, som bättre utformning, teknik, flexibilitet och smarta arbetsformer. Kontoren måste omformas för att möta nya behov, till exempel vad gäller mötesytor, ergonomi, ljud, belysning, individuella och sociala ytor.

– Det handlar om att få folk att vilja komma till kontoret. Det är mer intressant att prata om interaktivitet, kommunikation och företagskultur än att prata om hur man ska få anställda att våga komma tillbaka, säger Abbe Adler, VD på Affärslogik.

För att attrahera medarbetare till kontoret är det tydligt för Affärslogik att en och samma lösning inte passar alla.

– Det viktiga är att företaget kommunicerar med sina anställda och berättar hur de ser på återgången till det nya normala, samtidigt som de tar in synpunkter och frågar de anställda hur de ser på det.

Framtidens kontor är kopplat till den egna organisationsstrukturen och är skräddarsytt utifrån vad medarbetarna behöver. Nyckeln är att behovs- och verksamhetsanpassa sitt kontor. Kontoret måste fånga upp alla viktiga delar av arbetsplatsen, både vad gäller den digitala, sociala och fysiska miljön.

– Vi på Affärslogik har verksamhetsanpassat kontor sedan 1993. Med kunskap och erfarenhet tar vi fram förslag på hur företagsledningen bör utforma kontoret för att det ska kännas säkert, attraktivt, välkomnande och energifyllt.

Det är redan nu dags att planera, förbereda och tänka på hur man på bästa sätt kan attrahera sina medarbetare till kontoret. Och en sak är säker ­– standardlösningar är en snabb utväg och verksamhetsanpassning är en framgångsfaktor.