Spara pengar med en tidplan

Spara pengar med en tidplan
maj 11, 2021 lmg

Många företag tar fram sin tidplan för flytt och ombyggnation alldeles för sent. Det kan göra att budgeten inte hålls och att projektet inte slutförs i rätt tid. Nyckeln till ett lyckat projekt är att göra en tidplan långt i förväg, som säkerställer att projektet flyter på smidigt utan att störa verksamheten och att budgeten samtidigt hålls.

Planering är A och O. För projekt av den här typen kräver en hel del förberedelse. Ofta hamnar många företag i samma fallgrop – att man gör en alldeles för snäv tidplan och att den görs för sent i processen. Mestadels väntar man för länge och hamnar steget efter. Det kan leda till att man missar viktiga funktioner och får försenade leveranser som medför ekonomiska konsekvenser.

Alla besitter inte den kunskap som krävs för att kunna göra en bra tidplan inom detta område. En förutsättning för att lyckas är erfarenhet och ett brett kontaktnät. Saknar man erfarenhet kan något som inte skulle ta tid istället ta det tredubbla. I många fall kan det göra att man tappar fokus på den faktiska verksamheten.

Det gäller att skapa realistiska tidplaner som fungerar i verkligheten och som omfattar samtliga steg i planerings- och utförandefaserna. De ska innehålla rätt frågeställningar vid rätt tidpunkt och se till att leveranser kommer i tid.

– På Affärslogik har vi lång erfarenhet och gedigen kunskap i att upprätta en tidplan och vi ser även till att den hålls, säger Mirjam Adler, konsult på Affärslogik.