Flytt i två steg för Akassan Vision

Flytt i två steg för Akassan Vision
april 28, 2021 lmg

Från och med 2019 fram tills i år har fastigheten där Akassan Vision hade sitt kontor totalrenoverats. Affärslogik fick uppdraget att lösa den strategiska frågan om två olika valmöjligheter, en permanent flytt eller flytt till en evakueringslokal. Lösningen blev en evakueringslokal som omvandlades till en trevlig arbetsplats.

En styrgrupp bestående av deltagare från Akassan Vision och Affärslogik sattes ihop för att gemesamt kunna ta beslut rörande projektet. Arbetet sattes snabbt igång där alternativen analyserades. När beslutet stod klart gjordes en kravspecifikation, följt av hyresförhandling och uppfräschning av lokalen. Ytskikten sågs över, varpå man satte nya färger, textila golv, målade om, satte in ny köksinredning och en mer modern och korrekt belysning. Stort fokus var på textilier för att både skapa miljö och ljuddämpning.

– Det här gick ganska fort då man var tvungen att evakuera till ett visst datum. Det har funkat bra, som att göra en sedvanlig företagsflytt med allt vad det innebär, med planering, möbelinköp, logistik och liknande, säger Anne Petersén, konsult på Affärslogik.

Förutom det köptes det in nya arbetsmöbler till lokalen. Varje inköp var en del av en långsiktig plan med framtiden i åtanke. För varje nyförvärv var man nämligen tvungen att blicka hela två år framåt, för att redan i början av projektet veta vad som skulle följa med i återflytten.

– Det som gör projektet större är planeringen av projektet, hur länge man ska ha de tillfälliga lokalerna, vad man ska ta med sig och tankar inför framtiden. När vi till exempel köpte skrivbord visste vi att de skulle fungera i den nya lokalen, säger Anne Petersén.

Projektet har sträckt sig under en längre period än en normal utflyttning, med flera olika mellanlösningar. Vid en sån här typ av lokalförändring är det viktigt att veta vart man befinner sig rent tidsmässigt, för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

– Vinsten med att arbeta med oss är att vi hela tiden informerar om tidplanen och vilka beslut man kommer behöva fatta och när, samt hur man ligger till ekonomiskt.

Snart är det dags för Akassan Vision att flytta in till sitt nya kontor – läs mer om detta under Uppdrag.