Konsumentprisindex väntas öka lokalhyrorna 2023

Konsumentprisindex väntas öka lokalhyrorna 2023
november 10, 2022 NOEGO

Har du koll på vad ert företag kommer att betala i lokalhyra under nästa år? I november vet vi svaret. De flesta hyresavtal har en indexklausul som regleras enligt konsumentprisindex (KPI), där bashyran justeras procentuellt årligen utifrån skillnaden mellan bastalet i oktober föregående år och innevarande år.

Statistiska centralbyrån, SCB:s senaste rapport visar att inflationstakten enligt KPI i Sverige uppgick till 10,8 procent under september jämfört med samma period ifjol. En tydlig indikation på att företagen kan räkna med ökade kostnader för lokalhyra under nästa år.

Så kan du förbereda dig inför högre lokalhyra

För att få grepp om prisuppgången gäller det att titta på alla omkostnader, inte enbart hyran, menar Abbe Adler, VD på Affärslogik, och ger några råd om hur man som hyresgäst kan förbereda sig.

– Oavsett om man söker nya företagslokaler eller sitter kvar i befintliga, är det viktigt att inte bara ta kvadratmeterpriset i beräkning när man ser över budgeten inför kommande års hyresökning.

Man måste också räkna in övriga tillägg så som el, värme/kyla, fastighetsskatt med mera. Fastighetsskatten kommer dessutom att höjas under 2023, hur mycket beror på fastighetens läge.

Lång erfarenhet av hyresförhandlingar

Affärslogik har trettio års erfarenhet av hyresförhandlingar och verksamhetsanpassning av kontorslokaler. Vi bistår företag med förhandlingar på befintliga kontrakt, men kan även titta på alternativa lokaler utifrån den verksamhet man bedriver, läge, storlek och pris.

– Ett samarbete med oss innebär att vi ser över helheten och den totala ekonomin, vilket ger effekt på hyresavtal som många gånger löper över tre till fem år.