Kontorets framtid

Kontorets framtid
mars 2, 2021 lmg

Hur ser kontorets framtid ut?

Hemarbete, digitala möten och tomma kontorslokaler. Hur ser egentligen prognosen för kontoret ut? Svaret är klart och tydligt för Affärslogik – kontoret är här för att stanna, förbättras och förändras.

Många pratar om hybridkontor, aktivitetsbaserade kontor, coworking spaces eller flexibla kontor, medan andra menar att kontoret kommer att försvinna helt. Det viktiga är att lyfta kontorets betydelse. En attraktiv arbetsmiljö stärker varumärket, mot marknaden och som arbetsgivare. Ett trivsamt funktionellt kontor kan avgöra om man lyckas rekrytera rätt kompetens.

– Kontoret har haft och kommer att ha en betydande roll av flera skäl. Det kommer att bli en viktig mötesplats framöver, där man kommer att socialisera på ett eller annat sätt, säger Abbe Adler, VD på Affärslogik.

Gemensamma ytor stärker trivsel och sammanhållning som leder till ökad effektivitet och lönsamhet hos företag. Ur tillhörigheten föds trygghet och laganda, något som försvinner i och med hemarbetet.

– Hur bygger man företagskultur om man inte har ett kontor man kan samlas på? Kontoret kommer aldrig att dö ut, säger Abbe Adler.

Många kontor är idag redan flexibla, men kommer däremot att likna hemmiljön allt mer. Det kommer att användas mer som en social mötesplats än ett ställe man går till varje dag. En attraktiv arbetsmiljö kommer att bli viktigare än någonsin.

– Om man inte känt sig hemma på kontoret innan så kommer det att bli så i framtiden. Vi ska göra kontoret till en attraktiv arbetsplats fylld med energi, där det känns tryggt och trevligt.

I framtiden kommer fler kontor att vara behovs-och verksamhetsanpassade, med bra mötesrum och digitala miljöer. Med företagets värdegrunder som utgångspunkt kommer man att hitta lösningar i hur arbetsmiljön ska se ut och användas.

– Vår viktigaste roll är att stödja företagen i processen hur de ska göra det, säger Abbe Adler.

Framtidens kontor beskrivs som dynamiskt, flexibelt och socialt inbjudande. En samlingsplats med förutsättning för samhörighet. Det är tydligt att det kommer att förändras en del, men att kontorets betydande roll består. Idag finns inget facit hur det kommer att bli. Men en sak är säker. Kontoret kommer inte att dö ut.