Till toppen

Det Norske Veritas, Malmö

Samlokalisera tre företag, genomföra sökning av nya lokaler, verksamhetsanpassa och inreda samt genomföra och planera den påföljande flytten.

Det Norske Veritas i Malmö flyttade i början av september in i ett nybyggt Greenbuilding hus från NCC helt i paritet med Det Norske Veritas aktiva miljötänkande och miljöarbetet i organisationen.

Bakgrunden till flytten bottnar i behovet av gemensamma lokaler för verksamheterna i Lund och Malmö. Affärslogik Svenska AB fick förtroendet att genomföra sökning av de nya lokalerna, verksamhetsanpassa och inreda samt genomföra och planera den påföljande flytten.

Inför sammanställningen av sökkriterierna träffades projektledaren för Affärslogik och ledarna för de olika verksamheterna - ITGS, Industry och Maritime - och samtalade om hur den optimala lokalen för de tre verksamhetsgrenarna skulle vara beskaffade för att på bästa sätt stödja verksamheten samt var kontoret geografiskt skulle vara placerad.

Lokalen skulle vara modern, ljus, effektiv, kreativ och samtidigt ha potentialen att signalera DNVs profil på marknaden som ett företag som ständigt utvecklas och erbjuder sina uppdragsgivare hög kvalitet. Tankarna och önskemålen om hur lokalen skulle utformas var många.

Att sitta i en öppen lösning är en självklarhet för samtlig DNV-kontor i Sverige, att ha tillgång till effektiva och inspirerande mötesrum i olika storlekar var ett gemensamt önskemål likaväl att ha en trevlig pausyta som samtidigt kunde fungerar som mötesyta för större grupper. Vi talade om behov av förråd, skrivarrum, förvaring mm så vi skapade en klar bild av behoven.

Sedan kom det som i början var svårast - adressen. Lokalen skulle erbjuda enkel och snabb tillgänglighet både med kollektiva färdmedel såväl med bil och det skulle finnas gott om parkeringsplatser. För Maritime var närheten till sjöfarten och hamnen väsentlig och för ITGS som tidigare hade sitt kontor i Lund var tillgängligheten med bil och kollektivtrafiken viktig.

Affärslogik scannade marknaden över objekt som motsvarade kriterierna i kravspecifikationen och presenterade sex alternativ som alla matchade kraven. Slutligen föll valet på Östra Hamnen och Östra Varvsgatan som i varje del överensstämde med både önskemålen och kraven. Då DNV samlokaliserade hade man dubbelt av vissa inventarier och inget av annat och nytt behövdes införskaffas.

Tiden mellan att kontraktet skrevs till inflyttningen var fylld av förberedelser och planering för Affärslogik gällande anpassningen av lokalerna, inredning, inköp av möbler och teknik så som nätverk, lås, larm och passage samt flytt. Medarbetarna på de gamla kontoren arbetade aktivt med att rensa och slänga gammalt material för att inte fylla de nya kontoret med inaktuellt material. Under tiden fylldes flyttlådorna och slutligen gick flyttlassen från de två adresserna.

Måndagen den 8 september startade verksamheten i det nya kontoret och personalen packade upp sitt arbetsmaterial och startade dagens arbete.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00