Iteration

Iteration

Det Stockholmsbaserade it-konsultföretaget Iteration var i behov av en något mindre kontorsyta. Lägre hyreskostnad, närhet till kollektivtrafik och en känsla av stadens puls stod på önskelistan. Det var även viktigt att den nya lokalen skulle kännas välkomnande för de omkring 30 medarbetarna, samt att kontorsmiljön skulle spegla företagets verksamhet. 

Att anlita en extern part med djup kunskap och lång erfarenhet inom sitt expertområde är både tids- och kostnadseffektivt. Det säkrar också att resultatet är ändamålsenligt och linjerar med verksamhetens behov. Som konsultföretag vet Iteration värdet av att ta in den kompetens som behövs för ett lyckat genomförande. Därför valde de att anlita oss för en helhetslösning där vi har bistått i alla faser från behovsanalys till lokalsökning, hyresförhandling och implementering av det nya kontoret.

Projektgruppen på Iteration har varit delaktig i alla faser av uppdraget. Vi tittade gemensamt på flera objekt och när en lokal i Stockholms innerstads södra delar presenterades rådde stor samstämmighet om att ytan och läget matchade deras behov.

Vår projekterare Ulrika Wahlund fick förtroendet att ta fram ett koncept med färg, inredning och materialval för hela kontoret. Resultatet blev en stilren och välkomnande lokal som utstrålar professionalitet och där konsulter såväl som besökare trivs. Det nya kontoret är yteffektivt och består av ett öppet landskap med drop down-platser, några mindre arbetsrum, mötesrum samt en lunch- och loungeyta som fungerar som en naturlig mötesplats för informella möten och umgänge.

– Att anlita Affärslogik var en mycket bra lösning för oss. I stället för att göra allt själva, med risk för produktionsbortfall, kunde vi kliva in i ett helt nyckelfärdigt kontor som matchade våra behov. Affärslogik hjälpte oss även att säga upp det tidigare hyresavtalet på ett korrekt sätt, säger Iterations vd Nebojsa Rasovic.

Ansvarig: Ulrika Wahlund

”Ett nyckelfärdigt kontor som matchade våra behov ”