Till toppen

Det Norske Veritas, Stockholm

"Affärslogik var det enda av de företag vi träffade i urvalsprocessen av konsulthjälp kring våra lokalfrågor som fokuserade på hur vår verksamhet fungerar och opererar och vilka krav den framtida utvecklingen av verksamheten kommer att ställa på oss..."

DNV är en oberoende stiftelse, med över 140 års erfarenhet av riskförvaltning. DNV grundades i Norge 1864. Kärnverksamheten med arbetet var då att initialt identifiera, fastställa samt hantera risker inom försäkringsbolag operativa gentemot sjöfartsnäringen.

DNV idag arbetar mer inom globala, komplexa och krävande riskbedömningsmiljöer. När ledningen för DNV i Stockholm fattat beslutet att byta lokaler påbörjades ett intensivt arbete. Ledningsgruppen arbetade utifrån några frågeställningar så som:
* Varför flytta?
* Vad är ett kontor?
* Vad är viktigt för verksamheten?
- Bygga företagskultur
- Profilering
- Hur kan man utnyttja kontorslokalerna?
- Hur kan vi attrahera morgondagens arbetskraft?

Parallellt med det interna arbete möttes DNV och Affärslogik Svenska AB för en presentation. VD Anders Wingqvist säger; "Affärslogik var det enda av de företag vi träffade i urvalsprocessen av konsulthjälp kring våra lokalfrågor som fokuserade på hur vår verksamhet fungerar och opererar och vilka krav den framtida utvecklingen av verksamheten kommer att ställa på oss.

Valet av samarbetspartner blev lätt då vi fann en partner som har erfarenhet av hur man verksamhetsanpassar de nya lokalerna och som kunde hjälpa oss med alla faser i arbetet med det nya kontoret."

Samarbetet med DNV startade med en analys av de olika funktionernas arbetssätt och behov av mötesytor, förvaring, sekretess mm. Vi talade om visioner och mål, geografisk placering, effektivitet i lokalen, ergonomi, ljus, ljud, luft och många andra frågor som sammanvägt ger bilden av hur det nya kontoret skall vara utrustat och vad det skall förmedla.

Ledningsgruppen har utifrån sina frågeställningar arbetat fram ledord för arbetet med det nya kontoret: "man ska förstå var man är - och komma ihåg var man varit" När analysen var genomförd och styrgruppen och Affärslogik gemensamt sammanställt kravspecifikationen för sökning av de nya lokalerna påbörjade Affärslogik sökarbetet.

Vid presentationen av de utvalda och kvalificerade lokalerna som matchade DNVs behov, ordnade Affärslogik en gemensam rundresa mellan objekten. Det blev en intensiv dag med mycket intryck och många kloka tankar och reflektioner. Valet av lokal föll slutligen på Hemvärnsgatan 9 i Solna Strand. Huset är en välkänd profil i området och håller en mycket hög standard genomgående i samtliga ytor. Alla på DNV var överens om att man inte flyttar från något utan man flyttar till ett nytt kontor.

Förhandlingsarbetet och kontraktsskrivningen med fastighetsägaren genomfördes av Affärslogik för DNVs räkning. I förhandlingsarbetet grundlades även layouten av lokalen utifrån resultaten av analysen. Affärslogik och fastighetsägarens husarkitekt samarbetade för den kontraktsgrundande ritningen. Därefter rullade det omfattande arbetet med alla beslut kring byggfrågor, planering och inköp av möbler och inredning, teknikfrågor, funktionsfrågor, flytt och avetablering av de gamla lokalerna mm på.

Affärslogik ansvarade för och projektledde hela genomförandefasen. Inför det arbetet bildades en referensgrupp med deltagare från de olika funktionerna hos DNV. Gruppen samlade och förmedlade uppgifter och information till de övriga medarbetarna hos DNV. En intern hemsida med information om projektet lades upp på intranätet där alla medarbetare kunde hämta information.

I DNVs ledord för kontoret, "man skall förstå var man är och komma ihåg vart man varit", finns en bärande grundtanke som borgar för utveckling av verksamheten. Ledningsgruppens frågeställning - vad som är viktigt för verksamheten gällande kontoret - bottnar i ett strategiskt utvecklingsarbete för organisationen. Omvärlden förändras vilket naturligt påverkar varje verksamhet. En stark företagskultur är guld värd och har den dessutom inslag av förändringsbe-nägenhet kan den inte skattas nog.

I planeringsarbetet av det nya kontoret hade Affärslogik tidigt föreslagit att man i anslutning till receptionen skulle ha något som man som medarbetare och besökare verkligen skulle komma ihåg och dessutom berätta om för andra, det kunde vara ett konstverk eller en spännande soffa. När styrgruppen diskuterade vad detta kunde vara refererar Anders Wingqvist till en bok som ledningsgruppen läst och diskuterat kring gällande olika organisationers förändringsbenägenhet och möjlighet att växa och utvecklas.

Den förändringsbenägna organisationen liknades vid guldfiskar och de mindre förändringsvilliga vid sardiner. Anders sa "vi ska ha ett hav av möjligheter, ett bollhav för guldfiskar." Varför ett bollhav?

Så här lyder DNVs motto: "Det krävs att vi är beredda att kasta oss ut i det okända och göra nya oprövade saker, med andra ord utveckla oss. Alla som kommer in på kontoret kommer oundvikligen att bli tvingade att se att vi är annorlunda. Vi är kreativa och kan lösa problem. Vi är inte rädda att utmana. Om alla känner så behöver vi inget bollhav. Om vi inte förstår varför vi skall ha ett bollhav är vi i desperat behov av ett."

I början av augusti flyttade DNV in i sina nya lokaler, här har hållits kickoff med personalen, inspirationsdagar med 150 deltagare, kurser och certifieringar och Affärslogik Goes Live.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00