Till toppen

Svenska Diabetesförbundet

Diabetesförbundet är en intresseorganisation som styrs av medlemmarna och består av tjugo föreningar runt om i Sverige.

Under 2016 blev Diabetesförbundet i Stockholm uppsagda för avflyttning då fastigheten de satt i skulle rivas. Ett samarbete mellan Diabetesförbundet och Affärslogik inleddes och uppdraget började med att förhandla fram fördelaktiga avflyttingsvillkor och fortsatte med ett lokalsök.

När Diabetesförbundet bestämt sig för en ny adress hjälpte Affärslogik till med hyresförhandling gentemot fastighetsägaren, ett helhetskoncept arbetades sedan fram för den nya lokalen.

Affärslogik representerade Diabetesförbundet vid byggmöten och säkerställde att lokalen utformades enligt hyreskontrakt. Affärslogik stod för projektledning av larm och lås, inredde kontoret och slutligen hela flytten från befintlig till ny adress.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00