Avtalat

Avtalat 

När vi började leta lokaler för Avtalats räkning arbetade två personer i bolaget. Rekrytering av personal från de tre ägarna LO, PTK, Svenskt Näringsliv och den öppna marknaden startade parallellt med lokalprojektet. Vi sökte lokaler, förhandlade hyresavtal och diskuterade lokalanpassning med fastighetsägare i våra tre största städer. Som projektledare samordnade vi processen likväl som leverantörer för att leda arbetet mot slutmålet: att med en extremt tight tidplan på åtta månader färdigställa tre nyckelfärdiga kontor för 100 personer. 

Susan Hammar, enhetsansvarig för verksamhetsstöd, på Avtalat: ”Affärslogik är extremt kunniga och har den breda kompetens som erfarenheten ger. De har bra överblick och ingenting lämnas åt slumpen, varken detaljer eller strukturen. De är personliga på ett bra sätt och visar stor förståelse för uppdraget, fick oss att satsa på kvalitet där det ska vara kvalitet, annars enklare lösningar. Vi har haft en bra dialog med regelbundna avstämningar för snabba beslut. Vi har haft en extremt tight deadline. Att de tar personligt ansvar för projektet på det sätt de gör är imponerande. Vi hade inte klarat det själva, inte utan projektledarens enorma engagemang.”

Ansvariga: Anne Petersén & Mirjam Adler

”Inget lämnas åt slumpen”