Atradius

Atradius

Atradius är en internationell koncern som erbjuder produkter och tjänster inom kreditförsäkring, garantier och inkasso. Inför en omlokalisering av företagets svenska kontor fick vi i uppdrag att ansvara för hela processen från lokalsökning och hyresförhandling till att skapa ett ändamålsenligt, miljöcertifierat kontor som stödjer verksamheten.

Som en del av en försäkringskoncern med kontor i 50 länder är Atradius förpliktade att följa en gemensam policy och övergripande riktlinjer. Bland annat ställs krav på att bedriva verksamhet i en miljöcertifierad fastighet. Då företaget arbetar efter en hybridmodell fanns också behov av att anpassa de nya lokalerna för ett mer dynamiskt arbetssätt.

I samarbetet med Atradius har vi använt hela vår breda tjänsteportfölj från hyresförhandling, projektledning och byggsamordning till inredning, säkerhet, IT och mer därtill. Vårt uppdrag inleddes med att söka efter en lokal som mötte koncernens miljödirektiv och det arbetssätt som skulle implementeras i samband med omlokaliseringen. Under hela processen har vi tagit ett samordnande ansvar för helheten samt understött kommunikation mellan Atradius kontor både lokalt och över landsgränser bland annat genom Atradius tillsatta projektgrupp.

Flytten gick från de tidigare lokalerna i två plan till ett ljusare, mer samarbetsinriktat kontor som uppfyller verksamhetens behov och krav. I området Garnisonen i Stockholm har medarbetarna nu tillgång till öppna touch down-ytor som främjar ett flexibelt arbetssätt och avgränsade mötesrum – en lösning som bidrar positivt till ökad interaktion mellan avdelningarna.

– Affärslogik kom snabbt med förslag när vi inte kunde sätta fingret på vad vi behövde. Resultatet blev väldigt bra, över förväntan, säger Peter Boberg, vd på Atradius.

Företagets CEO Alexander Arvenberg instämmer:
– Vi kände oss hela tiden prioriterade som kund. Affärslogik var mycket lyhörda för våra krav.

Ansvarig: Abbe Adler och Maria Fogelström

”Samarbetsinriktat kontor i ett plan”