Offerta Group

Offerta Group

Efter ett tidigare lyckat samarbete vände sig Offerta ännu en gång till oss på Affärslogik. Denna gång för en flytt till ett nytt, större, centralt och verksamhetsanpassat kontor mitt på Sveavägen. Vi har varit med i alla steg som en sådan förändring innebär – från analys och lokalsökning till nyckelfärdigt kontor.

Mitt under projektet blev Offerta uppköpta av Fortnox, vilket gjorde att budgeten behövde kalkyleras om. Efter lite omstrukturering valde man en lokal av industriell karaktär, med en tuffare look som matchar Offertas unga företagskultur. Genom processen har man haft ett återbrukstänk och kombinerat gammalt med nytt. Den nya lokalen har fått en riktig boost samtidigt som vi tagit med Offertas gamla arbetssätt, med fasta arbetsplatser. Affärslogik har bistått med hyresförhandling, samordning av externa parter, säkerhet, ombyggnation, teknik, inredning och val av möbler samt omlokalisering. Lokalen har utrymme för det sociala i form av ett aktivitetsrum med bland annat pingisbord och bordsfotboll, något som värderas högt av medarbetarna. Förutom det har vi också tagit fram ett rumskoncept där alla mötesrum är inredda utefter Offertas olika arbetsområden.

– Det kändes väldigt naturligt för oss att jobba med Affärslogik och Mirjam igen, då de haft goda vitsord hos oss internt. Affärslogik hjälper till med helheten, har kunskap om det praktiska och allt som en flytt innebär. Vi skulle inte klarat projektet utan dem. De har också varit en väldigt bra partner i förhållande till den ombudgetering som behövde göras, säger Anna Bergius, VD på Offerta.

Ansvarig: Mirjam Adler

”Affärslogik har varit en väldigt bra partner”