FCG

FCG

FCG är ett expertbolag inom Governance, Risk och Compliance (GRC) med kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Frankfurt. Affärslogik fick uppdraget att se över deras Stockholmskontor. Då de inte bestämt sig om de skulle stanna i sin nuvarande lokal eller flytta, startade vi projektet med en lokalsökning. Efter noga övervägande togs beslut om att stanna kvar i den befintliga lokalen på Östermalm. 

Förutom hyresförhandling behövde lokalen en rejäl uppfräschning för att anpassa den efter verksamhetens nya behov. En detaljplan togs fram och vi bistod med allt från början till slut – hyresförhandling, budget, tidsplan, verksamhetsanpassning och mer. Byggnation har skett under löpande drift vilket har ställt stora krav på planering och logistik.

Kontoret har nu en genomgående premiumkänsla. Från att ha ett öppet kontor med några enstaka rum har man nu nyttjat lokalen till sin fulla potential. Man har bland annat övergått till fler mötesrum, drop down-platser, telefonhubbar, ett mer ändamålsenligt kök och en behaglig lounge – hela tiden med ett hållbarhetstänk. När dörren öppnas till FCGs kontor möter man en hemtrevlig lokal som utstrålar professionalitet, värme och högt tempo.

–Alla medarbetare tycker att resultatet är fantastiskt. Av alla renoveringar man gjort både privat och på andra ställen har denna varit den mest smärtfria. Som den entreprenör Abbe är har han, förutom ett stabilt kontaktnät, en erfarenhet som skapar trygghetskänsla. Affärslogik har överträffat våra förväntningar med sin kunskap om helheten. De har inte bara skött projektledningen i renoveringen, utan jämfört hyra, förhandlat, skött val av färg och form – allting. Det är en bra tjänst och man behöver ingen annan än dem. Affärslogik är en one-stop shop, säger Magnus Karlberg, CFO på FCG.

Ansvarig: Abbe Adler

”Affärslogik är en one-stop shop”