Så utformar du en attraktiv hybridarbetsplats

Så utformar du en attraktiv hybridarbetsplats
november 21, 2023 NOEGO

Hybridarbete är i dag inget ovanligt på svenska arbetsplatser. En del dagar jobbar medarbetarna hemma, andra på kontoret. Men för att ett flexibelt arbetssätt ska fungera väl – både för den enskilde och för verksamheten i stort – krävs en genomtänkt plan som omfattar allt ifrån fysisk arbetsmiljö och ergonomi till teknisk utrustning och digitala hjälpmedel.

Med rätt förutsättningar skapas goda möjligheter att etablera en attraktiv hybridarbetsplats som stärker företagskulturen, ökar produktiviteten och främjar trivsel och välbefinnande, samtidigt som medarbetarna erbjuds flexibilitet.

Allt större fokus på kontorets utveckling
Synen på hybridarbete har förändrats under de senaste åren. Från en mer experimentell fas förstår allt fler arbetsgivare i dag att en flexibel arbetspolicy är lika med en attraktiv arbetsplats. I Facility Managementföretaget Coors årliga rapport om nordiska arbetsplatser 2023 uppger hela 77 procent av arbetsgivarna att de kommer att fokusera på kontorets utveckling framöver.

Det kan handla om ändamålsenliga ytor som tysta utrymmen för återhämtning och fokusarbete, minskade ljudnivåer och mobila hjälpmedel som underlättar när medarbetare rör sig mellan hemmet och kontoret, eller mellan flexibla arbetsplatser och hot-desking.

5 tips för ett attraktivt hybridkontor

• Se till att de anställda har bärbar utrustning
Trådlöst tangentbord, laptop och laptopväska gör det enkelt att växla miljö.

• Erbjud ergonomiska lösningar
Ge möjlighet till justerbara laptopstativ, höj- och sänkbara skrivbord och kontorsstolar som kan anpassas individuellt.

• Satsa på noga utvalda digitala verktyg för effektiv kommunikation
Alla i teamet ska veta vilka verktyg och kanaler kommunikation ska föras i, hur de används och när man förväntas vara tillgänglig.

• Investera i ett digitalt bokningssystem av mötesrum, fokusrum och andra avgränsade ytor, digitala skärmar alla kan samlas kring och undersök utbudet av lösningar för smidig och säker in- och utpassering, till exempel en app.

• Glöm inte ljudet
Ljuddämpning är viktigt för arbetsmiljön, men bra ljudsystem vid möten är lika viktigt. En högtalarpuck mitt på bordet gör det exempelvis enklare för alla att delta i digitala möten.