5 frågor till Katrin på Finansförbundet

5 frågor till Katrin på Finansförbundet
oktober 27, 2023 NOEGO

Fackförbundet Finansförbundet hade behov av mindre lokaler, ett aktivitetsbaserat kontor med flexibla arbetsplatser samt en uppdaterad interiör som tydligare kommunicerade deras profil. Katrin Odelius, enhetschef för verksamhetsstöd och HR, berättar om samarbetet med oss.

Hur såg ert behov ut när ni kontaktade oss?

– Vi behövde se över alternativa lokaler. Dels var våra befintliga lokaler för stora, dels var hyresbilden fel. Vi stod mellan att stanna kvar och att söka en ny lokal som lämpade sig bättre för våra behov.

Berätta om samarbetsprocessen

– Tillsammans gick vi igenom våra önskemål och fick förslag på olika lokaler som vi tittade på. I fas två tog vi ställning till de förslag ni presenterade om hur kontorsytorna skulle kunna utformas och inredas.

Hur blev resultatet?

– Vi har nästan halverat vår yta från 960 till 580 kvadratmeter. Idag har vi ett verksamhetsanpassat kontor med ytor för olika typer av aktiviteter, som tysta zoner, en zon för medlemsrådgivning, ett flexibelt konferensrum och umgängesytor i en lounge. Vi sitter i ljusa, fina lokaler med vidsträckt utsikt över Stockholm.

Vad har ni uppskattat mest med vårt samarbete?

– Det breda urvalet av lokaler som ni presenterade, och samarbetet kring utformningen av vårt nya kontor. Vi jobbar med hållbarhet, och ni har lyssnat in våra behov.

Skulle du rekommendera oss?

– Ja, det skulle jag göra. Vi har samarbetat tidigare med lyckat resultat, att anlita er var därför ett givet val. Ni är både professionella och lätta att samarbeta med.