Skapa ett hjärnsmart kontor

Skapa ett hjärnsmart kontor
oktober 16, 2023 NOEGO

En blomma i receptionen och sköna stolar räcker inte för att skapa den optimala kontorsmiljön – sett till hur våra hjärnor fungerar. Något det forskas alltmer på är kognitiv ergonomi, eller informationsergonomi, vilket kan beskrivas som ett samspel mellan människa, teknik och organisation. Här delar vi med oss av några tankar om hur ni skapar en arbetsplats full av energi där medarbetarna mår bra, ur ett neurovetenskapligt perspektiv.

I takt med att tekniken utvecklas skapas nya utmaningar och krav på problemlösning som våra hjärnor egentligen inte är designade för. Men genom att anpassa teknik och utformning av kontorsmiljön utifrån våra kognitiva grundläggande behov kan vi skapa en arbetsplats som främjar produktivitet, kreativitet och där de anställda mår bra. Ett hjärnsmart kontor helt enkelt.

Hur kontoret utformas beror förstås på vilken typ av arbetsuppgifter som ska utföras. Ofta ingår flera olika uppgifter eller moment i en yrkesroll, det kan även skifta mellan olika dagar och gruppkonstellationer. För att vi ska kunna koncentrera oss, ha produktiva möten och samspela på ett hälsosamt sätt finns behov av ytor och rum för såväl avskildhet som möten, kreativitet, social samvaro och återhämtning. Dagsljus, gröna växter, val av inredning och textilier samt ljuddämpning har också stor betydelse för att hjärnan ska stimuleras och må bra, visar forskning.

– Med vår erfarenhet ser vi att en varierad miljö på arbetsplatsen skapar bra förutsättningar för att arbeta hjärnsmart. Att omge sig med olika intryck inspirerar och hjälper oss att tänka kreativt, vara produktiva och må bra på jobbet, säger Mirjam Adler, projektledare på Affärslogik.

Ingen teknik i världen kan ta över det tankekrävande arbetet som vi är beroende av för att utföra våra jobb på bästa sätt. Artificiell intelligens i all ära, men förmågan att se, höra, begripa, komma ihåg och ta beslut är (tack och lov) något vi inte kan anförtro en algoritm. Därför gäller det att planera och utforma arbetsplatsen med fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för våra hjärnor att hänga med i svängarna.

Tips för ett hjärnsmart kontor

  • Skapa möjligheter för miljöombyte
  • Se till att det finns möjlighet till avskildhet från störningar vid koncentrationskrävande arbete
  • Släpp in dagsljus
  • Satsa på gröna växter, gärna i olika nyanser
  • Investera i digitala system som hjälper hjärnans exekutiva förmåga att organisera, planera, fatta beslut och agera