Spara kostnader med en genomtänkt tidplan

Spara kostnader med en genomtänkt tidplan
februari 16, 2024 NOEGO

Att skapa och följa en välplanerad tidplan är avgörande vid projekt som involverar flytt och ombyggnation. Ett vanligt problem hos många företag är att man tar fram tidplanen för sent, vilket kan leda till ökade kostnader och att projektet förhalas. En nyckelfaktor för ett framgångsrikt projekt är därför att göra en tidplan med lång framförhållning, vilket säkerställer att projektet löper på utan att störa verksamheten och hålls inom budgetramen.

För projekt av det här slaget krävs en hel del förberedelser. Det är inte ovanligt att man fastnar i en för snäv tidplan. Därför är planering A och O. Genom att noga lägga upp planen omsorgsfullt kan man undvika vanliga fallgropar som inte sällan leder till ökade kostnader och onödiga förseningar. Att ha en väl genomtänkt tidplan från början innebär att man kan fokusera på att leverera resultat utan att störa den dagliga verksamheten.

En effektiv tidplan bör inkludera alla steg i planerings- och genomförandefaserna, samt tydliga mål och deadlines. En realistisk tidplan ska innehålla rätt frågeställningar vid rätt tidpunkt för att säkerställa att exempelvis leveranser kommer i tid.

Alla har inte den kunskap eller tid som krävs för ett gediget förarbete. Saknas den erfarenheten inom verksamheten kan utarbetandet av en tidplan ta dubbelt så lång tid.

– På Affärslogik har vi lång erfarenhet och gedigen kunskap i att upprätta en tidplan och vi ser även till att den hålls, säger Mirjam Adler, konsult på Affärslogik.

Tveka inte att kontakta oss om ni vill ha mer information eller hjälp med att skapa en effektiv och hållbar tidplan för en smidig flytt och lyckad ombyggnation.