Proact

Proact är ledande på lagringsteknik för företag och myndigheter. Proact utformar och implementerar skalbara, felsäkra och kompletta datacenterlösningar som snabbar upp affärsprocesserna, förenklar administrationensamt minskar kostnaderna.

Affärslogiks uppdrag startade med att göra en verksamhetsanalys. Sedermera kom man gemensamt fram till att de lokaler som Proact satt i inte var ändamålsenliga för den verksamhet de bedriver.

Nästa steg omfattade projektledning för hela uppdraget, sökning av nya lokaler, förhandling av hyreskontrakt, agera ombud vid byggnation, lås, larm, serverrum, möbler, inredning och säkerhet, datakablage, AV-utrustning, flyttlogistik samt avveckling av de gamla lokalerna.

Proact flyttade in i sina nya lokaler i Kista i juni 2011.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00