Origo Group

Origo Group

Origo Group är ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag. På bara ett år har de fått tre nya adresser – i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Vi fick i uppdrag att ta ett helhetsgrepp genom att hyresförhandla, agera hyresgästombud och leda hela processen. Alla tre kontor har utformats i linje med Origos grafiska profil. Lokalerna har omdisponerats och har nu ett stort kontorslandskap med öppna sociala ytor, kontorsplatser, drop-in arbetsplatser, mötesrum och pentry.

I Linköping har Origos intervjucentral på ett av våningsplanen utformats för att passa det dagliga arbetet för deras runt 100 medarbetare.

Utöver det har vi varit totalleverantör av säkerhet, nätverk och inredning.

Oavsett i vilket kontor man kliver in är känslan nu densamma – Origo.

– Nummer ett. Affärslogik kan det här – de är specialiserade och experter. En flytt är svår, jobbig och tar tid. Med deras hjälp har omlokaliseringarna underlättats och vi har uppnått ett riktigt bra resultat, utan att behöva ta tid från vår egen verksamhet. De har visat expertis i färg och form, utformning, avtal, lokal, möblemang, förhandling med leverantörer och mer. Processen har varit supersmidig. Vi har verkligen kunnat lita på att Affärslogik sköter allt, har högt engagemang och tydlig vilja, säger Roland Gustavsson, VD

Ansvarig: Mirjam Adler

”Nummer ett. Affärslogik kan det här.”