Proact IT Sweden

Proact IT Sweden

Proact är ledande på lagringsteknik för företag och myndigheter. Proact utformar och implementerar skalbara, felsäkra och kompletta datacenterlösningar som snabbar upp affärsprocesserna, förenklar administrationen samt minskar kostnaderna.

Affärslogiks uppdrag startade med att göra en verksamhetsanalys. Gemensamt kom vi fram till att de lokaler som Proact satt i inte var ändamålsenliga för den stora verksamhet de bedriver.

Nästa steg omfattade projektledning för hela uppdraget, sökning av nya lokaler om ca 2000 kvm, förhandling av hyreskontrakt, agera ombud vid byggnation, lås, larm, serverrum, möbler, inredning och säkerhet, datakablage, AV-utrustning, flyttlogistik samt avveckling av de gamla lokalerna.

Ansvarig: Abbe Adler 

Ett kontor fyllt av energi