Insikter om framtidens arbetsplats där människor trivs

Insikter om framtidens arbetsplats där människor trivs
juni 7, 2024 Carin Carlsdotter Denell

Allt fler företag ser behovet av att anpassa sin yta till förmån för närmare kommunikation med medarbetarna. Ofta så mycket som 40–60 % av befintliga ytor, och med besparingar om flera miljoner samt ett antal månaders hyresbesparing.

-Målet är att kostnadseffektivisera lokalanvändningen och därmed stärka våra uppdragsgivares affärer, berättar Affärslogiks VD Abbe Adler.

Efter Covid var det många bolag som såg behovet av att hitta lokaler som passade deras behov bättre än de befintliga. När Affärslogiks kunder, i linje med många andra, övergick till en hybridarbetsmodell stod de inför ett minskat behov av skrivbordsplatser. Kontoren behöver vara attraktiva platser som skapar energi för att locka dit människor. Ett stort kontor med för mycket luft blir ganska energilöst. Anpassning till ett ändamålsenligt kontor kopplat till det nya arbetssättet kan spara flera miljoner och ett antal månaders hyresbesparing. Lyfter man blicken är det många internationella företag som minskat sina ytor med mer än 40-60% i de stora städerna runt om i världen.

Ett exempel på bolag som nu anpassat sina behov är ett it-företag vilka hade 50% i beläggning efter Covid. Här kunde Affärslogik snabbt presentera möjligheten till en godare arbetsmiljö samt bättre ekonomi genom ett bättre anpassat kontor. Affärslogiks arbetssätt är att tillföra kunskap i hur man skapar effektiva och trivsamma lokaler. Det genomfördes ett omfattande lokalsök och tillsammans med den utvalda fastighetsägaren arbetades det fram en planlösning som mötte kundens behov.

-Efter en intensiv förhandling lyckades vi förhandla fram en rabatt motsvarande ett antal månaders hyra för ett femårigt avtal. Kunden kommer i sommar att flytta in i sina nya lokaler med en panoramavy över Stockholm.

Vad är vinsten med att minska sina ytor?

  • Effektivare lokaler
  • Stora besparingar på kort och lång sikt
  • Finns många lediga innerstadsadresser
  • 40-60% minskning av ytan med samma antal medarbetare
  • Bättre arbetsmiljö mer anpassad utifrån funktion
  • Gym, cykelrum och omklädningsrum är exempel på förmåner
  • Superkommunikationer

Har du uppfattat någon baksida med att minska yta?

-Egentligen inte. Om alla vill komma in samtidigt en dag skulle det kunna uppfattas som trångt men det nya arbetssättet skapar i regel inte dessa scenarier.

Hur skapar man motivation inför en lokalanpassning?

-Allt förändringsarbete bör förankras med ödmjukhet. Vi engagerar därför personalen när det gäller tankar och idéer kring dom planer som finns. Vi involverar personalen genom workshops i olika omgångar samt genomför personliga intervjuer där vi lyssnar av behov och önskemål.

Hur arbetar vi om tio år?

-Jag tror att det kommer att se ut som idag. Mötet mellan människor är otroligt viktigt, annars skulle vi inte gå ut och äta på restaurang, och det kommer bli än viktigare framöver. Om vi inte möts, vilket är en bärande del för att utvecklas, blir vi nomader. Vi vill träffas i sammanhang där vi känner samhörighet och då blir kontoret en viktig plats att samlas kring. AI kommer med största sannolikhet att förändra vårt arbetssätt och då kommer kontoret att behöva stödjas ytterligare. Det är där vi kommer in, nu och i framtiden.