Prevas AS - Oslo

Prevas är marknadsledande inom inbyggda system och industriell IT och bidrar med innovationer som skapar tillväxt för sina kunder.

Efter att ha varit projektledare för Prevas framgångsrika flytt i Sundbyberg fick Affärslogik fortsatt förtroende att projektleda ett strategiskt samlokaliseringsprojekt i Oslo.

Prevas AS hade fattat beslut om att samlokalisera tre kontor i Oslo med totalt 50 medarbetare. Uppdraget startade med en omfattande behovsanalys, en kravspecifikation sattes samman utifrån analysresultatet och Affärslogik genomförde lokalsökningen och den därpå följande hyresförhandlingen.

Genomförandefasen innehöll byggprojektledning, lokalutformning och inredning, inköp av nya möbler för arbets-, konferens- och pausrum, säkerhetsinstallation, skyltar, logistikplanering, inflyttning samt avveckling av de tre tidigare kontoren. Tidplanen för uppdraget var 9 månader.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00