Vizrt Sweden

En expansion av verksamheten gjorde så att Vizrt Sweden växte ur sina lokaler. Önskemålet var att sitta kvar i samma geografiska område (Kista) men att hitta en lokal för ca 100 personer. Vad som var viktigt med den nya lokalen var god ventilation, expansionsyta för kommande år samt förutsättningar för ett större server- och labbrum. Affärslogik presenterade ett antal lokaler i Kista som passade in i den kravspecifikation vi inleningsvis skapat och Vizrt valde att gå vidare med en lokal ca 500 meter från den befintliga.

I vårt fortsatta samarbete med Vizrt bistod vi med hyresförhandlingen som pågick under några veckors tid. Vi granskade de erbjudanden och hyresavtal vi fick från aktuell fastighetsägare och medverkade i upprättandet av det nya. I diskussionen med fastighetsägaren säkerställde vi bland annat att fastigheten kunde leverera önskad ventilation.

Efter signerat avtal väntade en anpassningstid där den nya lokalen skulle anpassas efter vår kunds behov och önskemål. Denna process tar vanligtvis 4-6 månader och under denna tid representerade Affärslogik Vizrt vid byggmöten. Vi ansvarade sedan för att installera larm/lås, datakablage, ta fram foliering på samtliga glaspartier samt flyttprojektledning.

Vill du veta mer om detta projekt, andra projekt eller hur vi kan hjälpa er?
Maila oss på info@affarslogik.se eller ring 08-555 770 00