A-kassan Visions återflytt

A-kassan Visions återflytt 

I somras flyttade Arbetslöshetskassan Vision in i sin helt nyrenoverade lokal. Vi har varit med i processen sedan start och skött såväl evakuering till tillfällig lokal som återflytt till det nya kontoret.

Under en tvåårsperiod renoverades fastigheten där Arbetslöshetskassan Vision befintliga kontor var lokaliserat – och organisationen evakuerades till en tillfällig lokal. Den nya lokalen har nu omvandlats från grund till tak i samklang med ett nytt koncept. Vi på Affärslogik har varit deras representant gentemot fastighetsägaren under ombyggnationen. Tillsammans med styrgruppen hos Arbetslöshetskassan Vision har vi ritat och lagt kartan för hur lokalen skulle utformas. Vi har haft helhetsgreppet över projektet och skött allt från smått till stort – så som kontraktsskrivning för den nya ytan, funktion av arbetsplatser, tekniska lösningar i konferens, säkerhet, förslag om möblering, färg, form, layout, möbler och individanpassning till val av musmatta, blommor och kaffekoppar.

– Vi har bidragit med kunskap och råd om vad som behövde göras, hur och när det skulle utföras och hela planeringen med nätverket runtomkring alla olika moment, från start till mål, säger Anne Petersén.

Lokalen har fått ett rejält lyft. Medarbetarna sitter numer på ett gemensamt våningsplan – en öppen planlösning i ett teambaserat kontor, med flera mötesytor och pausytor. Processen i sig har varit en spännande resa för Arbetslöshetskassan Vision och äntligen har dörrarna öppnats upp till det nya kontoret.

– Att det är fjärde gången vi använt oss av Affärslogik säger sig självt. Med deras hjälp sparar man mycket tid och får ett professionellt utfört arbete av kompetenta, kunniga och duktiga konsulter. Det har varit ett enormt enkelt samarbete, säger Sophie Lundin Jansson, verksamhetschef på Arbetslöshetskassan Vision.

Ansvarig: Anne Petersén & Maria Fogelström

”Ett enormt enkelt samarbete”